• Sử dụng tường lửa trên VPS

    Firewalld là giao diện tường lửa trên CentOS 7 thay cho iptables của CentOS 6. Firewalld được nâng cấp bảo mật và cho phép thay đổi cấu hình mà ...