Cài đặt PHP trên vps centos 7

Cài đặt php là việc gần như phải làm trên hầu hết các vps hay server nói chung. Trong Linux thì Yum đã sẵn có bộ cài PHP, tuy nhiên phiên bản của chúng lại khác nhau tùy theo phiên bản hệ điều hành.

CentOS 7 hỗ trợ sẵn phiên bản PHP 5.4 trong Yum. CentOS 6 chỉ có sẵn PHP 5.3, tuy nhiên bạn vẫn có thể cài đặt PHP 5.4, 5.5, 5.6 và PHP 7 mới nhất thông qua Remi repository hoặc build PHP từ source.

Kiểm tra phiên bản PHP trong Yum

Để kiểm tra chính xác phiên bản hiện có trong yum

sudo yum info php

 Ví dụ: Mình xài CentOS 7 và có PHP 5.4.16

Available Packages
Name : php
Arch : x86_64
Version : 5.4.16
Release : 36.1.el7_2.1
Size : 1.4 M
Repo : updates/7/x86_64
Summary : PHP scripting language for creating dynamic web sites
URL : http://www.php.net/

...

Cài đặt PHP

Trước tiên bạn cần cài đặt Apache trước, nếu ok rồi thì tiếp tục nào !

Cú pháp cài đặt php

sudo yum install php

Cài đặt các gói mở rộng cho PHP

Để PHP hỗ trợ đầy đủ các tính năng cần thiết, bạn cần phải cài đặt các php modules tương ứng. Sử dụng lệnh sudo yum search php- để tìm kiếm modules cho PHP, bạn có thể lựa chọn modules từ danh sách để cài đặt.

Để cài đặt modules cho PHP, sử dụng lệnh sudo yum install [tên module], ví dụ:

sudo yum install php-devel php-gd php-mbstring php-pear php-pecl-apc php-pdo php-mysqlnd php-xml

Khởi động lại Apache

sudo service httpd restart

Chạy thử demo

Cấp quyền cho user hiện tại có thể ghi file

sudo chown -R $USER:$USER /var/www/html/

tạo file info.php trong /var/www/html/

vi /var/www/html/info.php

Nội dung file info.php đơn giản như sau

<?php phpinfo ?>

Bât giờ, thử truy cập bằng trình duyệt web với địa chỉ http://ip-of-server-/info.php để kiểm tra hết quả

Ví dụ: http://192.168.1.11/info.php (vì mình đang chạy trên localhost window, nếu chạy trên vps cũng y hệt như thế có điều IP là IP Public của VPS mà thôi)

 

Cho phép PHP chạy khi khởi động

Để cho phép php chạy khi khởi động thì bạn chỉ cần httpd chạy là đủ

chkconfig httpd on

Lời kết: Cài đặt PHP với yum quả thật rất đơn giản, song phiên bản sẵn có của PHP nó lại phụ thuộc vào Yum. Nếu muốn thay đổi sang phiên bản PHP khác bắt buộc phải sử dụng tới repository. Mình sẽ viết bài về repository trong 1 dịp khác. 

Cảm ơn các bạn đã theo dõi !

Tagsphpyum
loading...

Viết nhận xét

Có thể bạn quan tâm