Sử dụng ZOC Terminal để truy cập SSH

ZOC Terminal là chương trình kết nối tới VPS, server qua giao thức SSH tương tự như PuTTY. ZOC có rất nhiều tính năng ưu việt và khả năng kết nối cũng đa dạng. Nổi bật là khả năng truyền tệp trực tiếp, button shorcut command, chép-dán (Ctrl +C, Ctrl+ V) kinh điển... mà PuTTY không có

Tải bản cài đặt ZOC tại đây, bạn sẽ có 30 ngày dùng thử sau đó có thể mua nó nếu  muốn

Kết nối ZOC Terminal bằng mật khẩu

 

Các thông số kết nối cần quan tâm

Title: Tiều đề bạn tự đặt cho Server, VPS sẽ kết nối đến
Connect to: IP của VPS
Port: Cổng kết nối SSH (mặc định là 22)
Connection type: chọn Secure Shell

Kết nối  ZOC Terminal bằng Private key

 

Bạn cần nhập Username và Password của Private Key sau đó chọn đường dẫn đến file key tại SSH Key File => OK

Sau khi kết nối thành công bạn có thể làm mọi thứ trên VPS thông qua ZOC Terminal.
Chúc bạn thành công !

loading...

Viết nhận xét