Vô hiệu hóa đăng nhập Root

Bài viết này thuộc phần 1 / 3 trong series Bảo mật VPS.

Bạn có thể vô hiệu hóa việc đăng nhập vào root để tăng cường bảo mật. Sau đó có thể dùng lệnh su để chạy command với quyền root khi đăng nhập từ user

Để vô hiệu hóa đăng nhập root qua SSH, mở file /etc/ssh/sshd_config bằng nano, vi hay vim tùy thích

nano /etc/ssh/sshd_config

Tìm và chỉnh sửa dòng sau, xóa dấu # nếu có:

PermitRootLogin no

Khởi động lại SSH.

sudo service sshd restart

Chú ý: Ban cần tạo tài khoản user trước khi thực hiện vô hiệu hóa đăng nhập root

XEM TIẾP BÀI CÙNG SERIES

Thay đổi port ssh của vps server
loading...

Viết nhận xét